Si’ w poko janm manje nan lakay Caribbean Restaurant ou mèt kwèm ou bliye gou bon ti manje ou te konn manje ayiti yo.
Lakay BonBagay!
Rele nou nan 561-615-7088 pou order pa’w lan
Nou louvri 10 zè nan maten pou rive 9vè nan aswè

If you've never eaten at a Caribbean Restaurant, you may have forgotten the good food you used to eat in Haiti. Good luck!
Call us at 561-615-7088 to order
We are open from 10 a.m. to 9 p.m.

Contact Form

Lakay Restaurant
We serve a variety of Caribbean food here at Lakay Restaurant. Our menu offers Side Boulette / Meat Ball, Fritay/ Snapper, Okra Kalalou / No Meat, Fritay Tassot / Goat and more! We are located North Military Trail. Order online for carryout!
Cuisines
Caribbean Seafood
Business Hours
Mon - Sat: 10:00 AM - 9:00 PM
Sun: Closed
Carryout Hours
Mon - Sat: 10:00 AM - 8:00 PM
Sun: Closed